AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Welkom op onze site avg.dsbok.nl. De informatie die u hier vindt is een weergave van het publicatieblad van de Europese Unie van 4.5.2016 en staat u vrij ter beschikking.


AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)